Míľniky v živote detí: Čomu venovať zvýšenú pozornosť?

  Kategórie: Zdravie dieťaťa,
5 min
06. máj'22

Deti rastú a vyvíjajú sa svojím vlastným tempom. Je to fakt, ktorý musia rodičia prijať a zmieriť sa s tým, že ich syn alebo dcéra začnú rozprávať o niečo neskôr ako iné dieťa v rovnakom veku. Sú však míľniky, ktoré by váš drobček mal v určitom stupni vývoja dosiahnuť, pretože v opačnom prípade môže ísť o poruchu, ktorú treba začať riešiť s odborníkom. Na aké míľniky v živote dieťaťa sa zamerať?

Sú deti, ktoré by mohli byť z pohľadu vývinu učebnicovým príkladom a jednotlivé míľniky dosahujú na deň presne. Potom sú také, ktoré nezaháľajú a predčia svojich rovesníkov vo všetkom, ale aj také, ktoré majú svoje vlastné, pomalšie tempo, avšak stále v rámci normy. Kedy už zvýšiť pozornosť a začať si pri (ne)dosahovaní vývojových míľnikov detí robiť vrásky na čele?

Od narodenia do 4 mesiacov

Deti rastú počas prvých mesiacov po narodení veľmi rýchlo a zmeny vo vývine si rodičia môžu všímať naozaj každý deň. Zdravý novorodenec priberie počas prvého týždňa 140-200 gramov a vyrastie približne o 1 až 2,5 cm každý mesiac. V skratke - deti vám doslova rastú pred očami a zároveň nadobúdajú nové schopnosti. Počas prvých štyroch mesiacov života by podľa tabuliek mali dosiahnuť istý stupeň vývoja. Ak spozorujete v tomto období niektorý z nasledujúcich prejavov, oznámte to pediatrovi, môže ísť o vývinovú alebo inú poruchu:

 • dieťatko má problémy s pohybom očí a väčšinu času škúli
 • nereaguje na hlasné zvuky
 • v dvoch mesiacoch si nevšíma vlastné rúčky
 • v troch mesiacoch nesleduje predmety očami
 • v troch mesiacoch neuchopuje predmety
 • v troch mesiacoch sa neusmieva na ľudí
 • v troch mesiacoch nedokáže udržať hlavičku
 • v štyroch mesiacoch nebľaboce a/alebo sa nesnaží imitovať zvuky
 • v štyroch mesiacoch si nedáva predmety do úst
 • v štyroch mesiacoch sa nezapiera nožičkami, keď má chodidlá na pevnom povrchu

Vývinové míľniky dieťa a matka

Od 5 do 7 mesiacov

Rast bábätka priamo úmerne súvisí so zdokonaľovaním jeho schopností a zručností. Deti sa vo veku päť, šesť a sedem mesiacov usmievajú, smejú a hýbu. Často chytajú hračky a kadečo si vkladajú do úst, bľabocú, pištia a vydávajú najrôznejšie zvuky. Ich svet sa rozširuje a zo dňa na deň z neho objavujú čoraz viac. Podobne ako v predchádzajúcom období, aj v tomto sú stanovené míľniky, ktoré by vaše dieťa malo dosiahnuť. Svojím tempom, ale predsa. Zbystrite pozornosť, ak sa u neho vyskytne nasledujúce:

 • zdá sa, že dieťa je stuhnuté a má stiahnuté svaly
 • je veľmi poddajné, ako handrová bábika
 • hlava mu stále klesá dozadu, a to aj v pozícii sedu
 • za objektmi sa naťahuje iba jednou rukou
 • odmieta sa maznať
 • neprejavuje žiadnu náklonnosť k osobe, ktorá sa o neho stará
 • bábätko je citlivé na svetlo, slzia mu oči
 • má ťažkosti s trafením predmetov do úst
 • v piatom mesiaci sa nepretáča do žiadneho smeru
 • do šiesteho mesiaca nedokáže sedieť s pomocou rodiča/opatrovníka
 • do šiesteho mesiaca sa nesmeje a nevydáva piskľavé zvuky

Od 8 mesiacov do 1 roka

So sfúknutím prvej sviečky na narodeninovej torte máte doma s najväčšou pravdepodobnosťou hotovú osobnosť. Dieťa v tomto veku sa v uplynulých mesiacoch zmenilo fyzicky, psychicky, sociálne aj emocionálne - jednoducho po všetkých stránkach. Stále pokračuje v dosahovaní vývinových míľnikov, ktoré v určitom období dosiahne asi 75% detí. V období od ôsmich do 12 mesiacov si všímajte tieto odchýlky:

 • dieťatko sa neplazí alebo pri plazení ťahá jednu stranu tela ako keby za sebou
 • nedokáže stáť s oporou
 • nehľadá predmety, ktoré sú viditeľne ukryté
 • dieťa ešte nepovedalo prvé slovo
 • nepoužíva gestá, napríklad kývanie hlavou namiesto slova “nie”
 • neukazuje na predmety ani obrázky

Do 2 rokov

Obdobiu batoľaťa sa nič nevyrovná. Väčšina detí vo veku 2 rokov chodí, rozpráva, skáče, behá… batoľatá sú jednoducho všade a ich hrdí rodičia si to veľmi dobre uvedomujú. Práve v tomto veľmi aktívnom období si veľa rodičov uvedomí, že s ich dieťatkom možno nie je niečo v poriadku. Prečo nerozpráva? Prečo stále nechodí? Prečo sa nechce hrať s hračkami? Sledujte nasledujúce signály a ak si ich všimnete u svojho batoľaťa, navštívte pediatra:

 • pozná a používa menej ako 15 slov
 • nepoužíva dvojslovné vety
 • nenapodobňuje slová, zvuky a pohyby
 • nedokáže sa riadiť jednoduchými pokynmi (nemýliť si s neposlušnosťou)
 • nevie tlačiť hračku na kolieskach
 • do 18. mesiacov nechodí
 • keď už chodí niekoľko mesiacov, nevyužíva pri chôdzi celé chodidlo (teda od špičky po pätu)

Vývinové míľniky dieťa

V období 3 rokov

Čas naozaj letí raketovou rýchlosťou a váš drobec, ktorý prišiel na svet pred 36 mesiacmi, má zrazu 3 roky. Je pravdepodobné, že akékoľvek vývinové poruchy a odchýlky ste zaregistrovali v predchádzajúcich mesiacoch, no ešte stále je niekoľko vecí, ktoré treba pri deťoch v tomto veku sledovať:

 • často padá a má problém chodiť po schodoch
 • vytrvalo slintá a/alebo rozpráva nejasne
 • nevie postaviť vežu z viac než 4 kociek
 • nedokáže manipulovať s malými predmetmi
 • nevie nakresliť kruh
 • nevie komunikovať v krátkych frázach
 • nezaujíma sa o skupinovú hru, nezapája sa do nej
 • nedokáže pochopiť jednoduché inštrukcie
 • neprejavuje žiadny záujem o iné deti
 • nenadväzuje očný kontakt alebo ho nadväzuje iba veľmi málo
 • prejavuje nízky záujem o hračky

Rodič pozná svoje dieťa najlepšie. Vie, ako sa správalo včera a či sa v porovnaní s tým dnes správa inak. Vždy prízvukujeme, že porovnávanie s rovesníkmi nie je namieste, pretože deti rastú svojím tempom, ale to neznamená, že dieťa netreba sledovať. Ak máte podozrenie (alebo “iba” ten povestný rodičovský pocit), zverte sa s ním pediatrovi. Ten už urobí potrebné vyšetrenia.