Veľký sprievodca detskou rečou - prvé mesiace po narodení

  Kategórie: Prvé roky dieťaťa,
5 min
25. máj'18

Vývin detskej reči nespočíva iba v prvých slovách a vetách. Začína sa už dávno predtým, ako deti vyslovia prvú zrozumiteľnú hlásku. Už plač po narodení sa dá považovať za prvý rečový prejav bábätka, ktorým dáva niečo najavo. Ako sa bude vyvíjať jeho reč pár mesiacov po narodení a čo by ste si mali všímať?

Prvým a základným pravidlom už od prvých momentov po narodení je rozprávať sa. Čím častejšie, tým lepšie. Zásadné je tiež to, ako sa s dieťatkom rozprávate. Dávajte dôraz na to, aby ste boli deťom tvárou v tvár - tak majú oveľa väčšiu šancu odpozorovať jednotlivé hlásky a slová a snažia sa pusu tvarovať rovnako ako rodičia. Tieto pravidlá dodržujte aj počas prvých mesiacov po narodení a nedajte sa odradiť tým, že deti neodpovedajú verbálne. Majú na to svoje spôsoby.

Nezámerná komunikácia

Prvé tri mesiace života dieťatka sú sprevádzané najmä reflexami, ktorými sa bábätko snaží uspokojiť základné potreby. Prevažuje sací, obranný a úchopový reflex. Približne v druhom mesiaci sa k týmto rexlexom pridávajú aj iné prejavy - najmä reakcie na zvuky z okolia, za ktorými sa bábätko otáča. Pozitívne reaguje na ľudské tváre a so záujmom ich sleduje. Všimnite si to najmä počas kúpania, prebaľovania či kŕmenia. Na konci druhého mesiaca väčšinu rodičov bábätko poteší prvým úsmevom, ku ktorému sa neskôr pridáva aj smiech. Hlavným komunikačným prostriedkom je však stále plač, a to v rôznych podobách, hoci v priebehu druhého mesiaca je doplnený o hrkútanie.

Prejavy detskej reči

S príchodom ďalších mesiacov sa dieťatko rozvíja koordinácia ruka-oko, čo znamená, že začína opakovať po rodičoch a lepšie vidí, s čím sa hrá. Dieťatko sa v tomto období naučí reagovať na každodenné rutiny a dáva najavo radosť z fľaše mlieka či vody vo vaničke. Dieťatko pomaly ale isto začína džavotať, teda vydáva hlásky, ktoré sa nám podobajú na spoluhlásky k, g, b, p a m. Tieto zvuky deti postupne spájajú a vytvárajú reťazec dlhého prehovoru, napríklad v podobe zvuku babababababa. Detičky sú z týchto zvukov nadšené a so záujmom sledujú, ako na ne odpovedá okolie.

Objavovanie sveta

S nástupom posledného mesiaca tohto obdobia, teda ôsmeho, dieťatko zisťuje, že s predmetmi sa dá rôzne narábať a uvedomuje si, že existujú aj vtedy, keď ich nevidí. Veľmi obľúbenou je v tomto období hra na schovávačku. Detičky si vedia cez hlávku prevesiť dečku, alebo tak urobia rodičia. Dieťatko s radosťou čaká, kedy sa rodič znovu objaví a osvojí si tak pravidlá hry. Nezámerná komunikácia sa takto postupne pretvára na zámernú a detičky na konci ôsmeho mesiaca vedia, že svojím konaním a správaním môžu niečo dosiahnuť. Je však dôležité, aby rodičia počas celého tohto obdobia už od narodenia reagovali na prejavy dieťatka ako na zámerné.

Rozvoj detskej reči

Ako rozvíjať detskú reč?

Detskú reč, podobne ako ostatné zmysly, treba rozvíjať už od raného veku, hoci bábätko ešte nerozpráva a na vaše prejavy reaguje iba refexívne. Ako sme spomenuli v úvode, dôležité je rozprávať sa s dieťatkom z rovnakej pozície a tvárou v tvár. Zároveň slovne komentujte všetko, čo robíte, napríklad: "Teraz sa ideme kúpať. Áno, ideme napustiť vodu a Patrika umyjeme.” Uvedomte si, že dieťatko reaguje všetkým - pohybmi, otočením hlavičky, natiahnutím rúčky, grimasou a akýmkoľvek zvukom.

Dávajte bábätku najavo, že ho vnímate a reagujte na jeho prejavy opakovaním. Ak sa usmeje, usmejte sa späť, ak otvára pästičky, tiež ich otvárajte a zatvárajte. Na odpovede dieťatka čakajte - ak sa mu prihovoríte, neodpovedajte si okamžite sami, ale vyčkajte na to, či sa bábo zamrví, usmeje alebo inak odpovie. Počas prvých mesiacov, ale aj neskôr, dávajte pozor na melódiu svojho hlasu a všímajte si, ako ju dieťatko opakuje. Ešte síce nevie sformulovať slová a vety, no aj hrkútanie a džavotanie má svoj rytmus a melódiu.

Bábätko a rozvoj detskej reči

Detskú reč pomôžete rozvíjať aj gestami, ktoré k nej bezpochyby patria. Vytvorte si pár gest, ktoré budete opakovať, napríklad ukazujte prstom na predmety alebo osoby, na ktoré chcete upozorniť, krúťte a prikyvujte hlavou na nesúhlas a súhlas alebo otvárajte a zatvárajte ústa na znak hladu. Dávajte dieťatku dostatok podnetov v podobe kvalitných hračiek, ktoré pomáhajú rozvíjať nielen jeho reč, ale aj jemnú motoriku. Nezabúdajte, že počas vývinu dieťatka ide všetko ruka v ruke. Nemôžete rozvíjať iba reč bez toho, aby ste nerozvíjali aj motoriku, zrak a sluch.

Je pravda, že prvé týždne po narodení bábätko väčšinu dňa prespí, to však neznamená, že zvyšné hodiny sa mu nemôžete naplno venovať. Užívajte si prvé zvukové prejavy dieťatka a tešte sa na to, čo vás čaká v ďalších mesiacoch.