Veľký sprievodca detskou rečou - prvé skutočné vety

  Kategórie: Prvé roky dieťaťa, Výchova,
11. okt'18

Od prvého nádychu krátko po narodení až po prvé slovo deti prekonajú obrovské zmeny a rodičom sa ani nechce veriť, že rastú tak rýchlo. S dvojročným dieťatkom sa na rozdiel od toho dvojmesačného dokážu porozprávať a oveľa lepšie chápu jeho potreby. Obdobie medzi druhým a tretím rokom života je zlomové a vývinovo rýchlejšie ako predchádzajúce. Pozrite sa na to, prečo.

Iba pár mesiacov stačí na to, aby dieťatko posunulo od prvých slov k dvojslovným pomenovaniam a od nich zase k skutočným vetám. Ťažko povedať, či má väčšiu radosť z porozumenia rodič, alebo dieťatko, ktorému už najbližšie okolie konečne rozumie. Obdobie medzi 24. a 30. mesiacom života patrí magickému číslu tri. Nielen preto, že sa blížia tretie narodeniny, ale najmä preto, že dieťatko premení svoje jedno a dvojslovné vety na trojslovné.

Čo, prečo, kto, kde?

Ešte viac ako trojslovné vety sa obdobie medzi druhým a tretím rokom života spája s otázkami. Z pohľadu rodiča či príbuzných sú tieto otázky nekonečné a opakujú sa, no pre dieťa predstavujú nový spôsob učenia. Najčastejšie sa môžete stretnúť s otázkou Čo?, ktorá sa však nevzťahuje iba na pomenovanie vecí, má oveľa širší záber. Dieťa sa jedinou otázkou pýta na to, ako vec funguje a čo sa s tým dá robiť. Krátko po vyslovení tejto prvej otázky deti prichádzajú s ďalšou - Kto?

Deti postupne začínajú chápať čas a priestor a nevnímajú už iba prítomnosť, čo dávajú najavo novými slovami súvisiacimi s časom - teraz, potom, tu, tam, včera, urobím, napapám sa.

“Toto všetko naznačuje, že dieťa začína chápať jednoduché časové a priestorové vzťahy a hovorí o nich. Je to najmä vďaka rozvoju pamäti a predstáv, ktorý nastáva po druhom roku života a prejavuje sa nielen v reči, ale aj v celkovom psychickom živote dieťaťa,” píšu v Knihe o detskej reči autorky.

Prve vety kreslenie

Nárast slovnej zásoby

S pribúdajúcim počtom slov vo vete a prvými otázkami sa rozrastá aj slovná zásoba. Kým deti vo veku dvoch rokov používajú približne 300 slov, dvaapolročné deti svoju slovnú zásobu dokážu rozšíriť na 450 až 500 slov. Niektoré slová pritom môžu byť vymyslené, a to ze jedného prostého dôvodu - dieťa ešte nepozná dané pomenovanie alebo si naň nevie spomenúť, tak si vytvorí vlastné slovo. Príkladom môže byť čarovník, ktorý zastupuje kúzelníka alebo napríklad pichátko, ktoré predstavuje ihlu či injekciu. V tomto veku sa prejavuje nielen fantázia dieťatka, ale aj jeho základy slušného správania. Deti totiž začínajú používať zdvorilostné frázy typu prosím si, ďakujem, páči sa.

Novinkou v slovnej zásobe sú tiež prídavné mená a najmä slovesá chcem a nechcem, ktoré z ich úst budete počuť relatívne často. Ako odpovede na prvé otázky sa začínajú v detskej reči objavovať ukazovacie zámená alebo slová, ktoré spĺňajú účel týchto zámen. Všimnúť si môžete slová ako taký, taká či takto. Veľký posun nastáva aj v používaní osobných zámen ja, ty, my, vy a v ich správnom ohýbaní. Dieťa si v tomto veku ešte nie úplne uvedomuje svoje vlastné JA, preto o sebe ešte niekedy hovorí použitím svojho mena.

Výslovnosť a porozumenie

Pokrok sa v tomto období netýka iba samotného používania slov, ale aj detskej gramatiky či výslovnosti. Okrem zámen, prídavných mien a nových slovies deti začínajú správne používať predložky, pričom medzi prvé patria v, na a do. Ku koncu tohto dvaapolročného obdobia sa objavujú aj predložky s a k. Veľkým krokom vpred je tiež výslovnosť jednotlivých hlások, konkrétne ide o hlásky h, g, s a c, ktoré sú pre dieťatko nové, no rýchlo si ich osvojí a naučí sa ich správne používať.

Pre rodičov, ale aj deti má veľký význam vzájomné porozumenie, ktoré by ste pred pár mesiacmi očakávali iba márne. Ak dáte dieťaťu vo veku 30 mesiacov do ruky hrebeň či lyžicu, vie, čo má s týmito predmetmi robiť a nepomýli si ich. Rozumie nielen slovám, ale aj gestám a mimike a rovnako vie samo s gestami narábať. V tomto období ich však nepotrebuje tak veľmi ako v predchádzajúcom, pretože mnohé myšlienky vie vyjadriť slovne.

Obdobie vzdoru

Obdobie medzi druhým a tretím rokom života môže byť pre rodičov poriadnou skúškou trpezlivosti. Dieťa sa totiž dostáva do povestného obdobia prvého vzdoru. Všetky veci chce vyskúšať samo, čo rodičov najmä v časovej tiesni odchodu do škôlky môže privádzať do zúfalstva. Trucovanie je sprevádzané vetičkami ja sama, ja sám, ja chcem, ja nechcem, ale aj obmedzenými možnosťami vykonávať niektoré činnosti samostatne. Dieťa chce všetko vyskúšať a dokázať to samo, no jeho možnosti sú obmedzené. A to nielen nedostatočnou silou, ale aj rodičmi, ktorí nedovolia deťom kresliť po stenách či krájať nožom.

Toto obdobie prvých konfliktov medzi rodičmi a deťmi sa prejavuje kopaním, krikom, ale aj hádzaním sa o zem. Pre toto obdobie to však nie je nič nezvyčajné. Znamená to iba jedno - dieťa sa dostáva na vyššiu vývinovú úroveň a týmto si jednoducho musí prejsť. Niektoré deti obdobie prvého vzdoru prežijú bez výraznejších konfliktov, iné sa hádžu na zem aj na verejnosti a na prvý pohľad môžu pôsobiť nezvládnuteľne. Najdôležitejšia je v tomto období komunikácia s dieťaťom, a to najmä v situáciách, v ktorých stoj čo stoj túži po novej hračke či sladkosti.

Prve vety vzdor

“Akože” hra

Dvoj až trojročné deti milujú hry, v ktorých môžu čokoľvek predstierať. Ich fantázia sa totiž prebúdza a rozvíja sa aj predstavivosť a samotná detská hra. Deti vás v tomto období potešia rôznymi čmáranicami, ktoré postupne prejdú do úhľadnejších tvarov. Dieťa je nadšené z každého jedného výtvoru a určite si zaslúži aj rodičovské ocenenie, hoci vám ich kresby nedávajú žiadny zmysel. Obľúbené sú tiež všakovaké hry na profesie - varenie, umývanie, starostlivosť o bábiku, módna prehliadka, oprava televízie či mobilu.

Oveľa zaujímavejšími sa však stávajú aj pohybové aktivity a hry na čerstvom vzduchu. Deti sú v tomto období šikovnejšie a koordinovanejšie, dokážu udržať rovnováhu a mnohé sa už prvýkrát posadia na bicykel či postavia na lyže. Chodia na špičkách ako baletky a s nadšením zoskakujú zo schodíkov či preskakujú menšie prekážky. Deti si užívajú pohľad z ramien oteckov, kde im veselo sedia počas prechádzok a tvária sa, že sedia na koníkovi. To, že si uvedomujú svoje telo v priestore, bude neskôr dôležité pre pochopenie priestorových vzťahov.

Obdobie pred dovŕšením tretieho roka predstavuje pre deti veľký medzník vo vývine, z ktorého majú radosť aj rodičia. Vyzbrojte sa trpezlivosťou pri odpovedaní na nekonečné otázky a pripravte si veľa papiera a farbičiek! Čaká vás obdobie plné fantázie.