Formality, ktorým sa pri narodení bábätka nevyhnete

  Kategórie: Bábätko a batoľa,
6 min
01. sep'17

V našich blogoch vám prinášame množstvo užitočných informácií o tehotenstve a materstve. Okrem nich je však potrebné vedieť, že pred pôrodom a nástupom na materskú dovolenku musíte myslieť aj na neobľúbené „papierovačky“. Návšteva úradov sa vám nevyhne ani po narodení bábätka. Čo všetko treba vybaviť ešte pred narodením dieťatka, čo po pôrode a aké sú vaše povinnosti?

Povinnosti počas tehotenstva

Návštevy tehotenskej poradne

Po potvrdení tehotenstva vám gynekológ vystaví tehotenskú knižku. Návšteva tehotenských poradní je jednou z podmienok získania peňažného príspevku pri narodení dieťaťa. Túto jednorazovú sociálnu dávku vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na príspevok nevznikne, pokiaľ by ste sa od 4. mesiaca nezúčastňovali raz za mesiac na preventívnych prehliadkach.

Povinnosti na úradoch v tehotenstve

Žiadosť o materské

Približne 6 – 8 týždňov pred pôrodom vám gynekológ vystaví tlačivo Žiadosť o materské. Vypísané tlačivo odnesiete zamestnávateľovi, ktorý vám dokument potvrdí a postúpi ho Sociálnej poisťovni. Ak ste živnostníčka, študentka či nezamestnaná, odovzdáte ho príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne sama. Nárok na materské vám vzniká najskôr v 32. tt pri rizikovom tehotenstve alebo v 34. tt. Ak čakáte dve deti krátko po sebe a ide na materskú z rodičovskej dovolenky, nezabudnite sa odhlásiť z poberania Rodičovského príspevku na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň si overte ohlásenie prechodu na materskú aj v zdravotnej poisťovni.

Výber pediatra

Detského lekára potrebujete vybrať už pred pôrodom. V pôrodnici budú evidovať, ku ktorému pediatrovi dieťa patrí a budú mu posielať výsledky screeningu. Stále platí princíp rajonizácie, takže lekár z vášho rajónu vás musí zobrať. S pediatrom sa dohodnite, či na prvú návštevu príde domov (skôr výnimka), alebo zájdete k nemu do ordinácie. Tiež si poznačte, kedy má poradňu pre bábätká, aby ste sa vyhli chorým deťom v čakárni.

Výber pediatra

Vyhlásenie o mene dieťaťa

Do formulára, ktorý dostanete v tehotenskej poradni vyplníte meno pre bábätko. Formulár musia podpísať obaja rodičia. Stihnúť to musíte skôr, než sa všetky doklady odovzdajú na matriku pre vystavenie rodného listu a pridelenie rodného čísla dieťaťa.

Súhlasné vyjadrenie o otcovstve

Týka sa len párov, ktorí nie sú manželmi. Priznanie otcovstva môžete urobiť pred narodením dieťaťa alebo aj po ňom. Ak ho urobíte vopred, v pôrodnici otca zapíšu do hlásenia o narodení dieťaťa a rodný list môže ísť vybaviť otecko sám. Ak tak neurobíte, musíte ísť na matriku obaja a podať súhlasné vyhlásenie tam. Bez neho nebude otec zapísaný do rodného listu dieťaťa.

Povinnosti po pôrode

Formuláre z pôrodnice

Pri odchode z pôrodnice dostanete dve prepúšťacie správy, jednu pre vás, druhú pre dieťa. Prepúšťaciu správu dieťaťa zaneste v prvý pracovný deň po prepustení pediatrovi, ak ste sa s ním nedohodli inak (napríklad na prvej poradni). Prepúšťaciu správu o vašom zdravotnom stave zaneste svojmu gynekológovi. S ňou sa už nemusíte tak ponáhľať, odovzdajte ju pri prvej popôrodnej kontrole. Posledným dokumentom z pôrodnice je hlásenie o narodení dieťaťa, ktoré budete potrebovať pre vybavenie rodného listu.

Formality po pôrode

Rodný list dieťaťa

V pôrodnici dostanete hlásenie o narodení dieťaťa, s ktorým pôjdete na matričný úrad, pod ktorý spadá vaša pôrodnica (pozor, nie miesto trvalého pobytu). Zoberte si so sebou váš občiansky preukaz a vyhlásenie o mene dieťaťa. Ak ste vydatá, budete potrebovať aj sobášny list. Od slobodných žien sa vyžaduje doklad o určení otcovstva, ak má mať dieťatko priezvisko po otcovi. Ak sa rozhodnete pre tvar priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania, ten sa zapisuje na základe osobitnej žiadosti.

Prvý rodný list bábätka vám vystavia na počkanie, spravte si z neho dostatok kópií. Využijete ich v sociálnej poisťovni, u svojho zamestnávateľa a na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Takisto na matrike dostanete potvrdenie o narodení dieťaťa, s ktorým budete žiadať o príspevok po narodení dieťaťa. Vybavením rodného listu môžete poveriť aj otecka, v tom prípade bude potrebovať OP oboch rodičov. Ak nie ste zosobášení, nech si zoberie aj súhlasné vyjadrenie o otcovstve.

Trvalý pobyt dieťaťa

Trvalý pobyt začnite riešiť, až keď budete mať v rukách rodný list. Nahlásiť ho musíte do 3 dní od obdržania rodného listu. Trvalý pobyt novorodenca musí byť rovnaký ako trvalý pobyt matky. Nahlasuje sa to na mestskom alebo obecnom úrade v mieste vášho bydliska. Pripravte si originál rodného listu dieťaťa a váš občiansky preukaz. Pri vybavovaní vás opäť môže zastúpiť manžel.

Pôrod

Prihlásenie do zdravotnej poisťovne

Novorodenca musíte prihlásiť do zdravotnej poisťovne do 60 dní od jeho narodenia, takže aspoň na tento úkon máte dostatok času. Počas tejto doby bude bábätko poistené v tej istej nemocnici ako matka a zdravotná starostlivosť, ktorú mu poskytnú, je hradená z jej poistenia. Súkromné zdravotné poisťovne dnes ponúkajú služby ako „Poistenie v pohodlí domova“, takže s bábätkom nemusíte nikam chodiť. Len si telefonicky dohodnete konzultáciu s odborníkom, ktorý príde s prihláškou k vám domov a na príslušné miesto ju doručí za vás. Alebo môžete prihlášku poistenca odoslať cez elektronický formulár.

Štátna zdravotná poisťovňa vyžaduje poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku poistenca (nájdete ju na pobočke alebo na internetovej stránke poisťovne) do ktorejkoľvek pobočky VšZP alebo ju priniesť osobne. Pomocou notársky overeného splnomocnenie tým môžete poveriť aj niekoho iného z rodiny. Prípadne môžete zavolať do call centra, kde prihlášku vyplnia za vás zašlú vám ju na adresu na podpis.

Úrady a novorodenec

Poplatky a bonusy

Pri nahlasovaní trvalého pobytu nahláste dieťa ako ďalšiu osobu v bydlisku, za ktorú budete musieť odvádzať poplatky za odvoz smetí. Niektoré obce a mestá dávajú darčeky a bonusové príspevky novorodencom, ktorí u nich budú zapísaní na trvalý pobyt. Narodením dieťaťa vzniká manželom nárok na uplatnenie daňového bonusu. Môže ho získať len jeden z pracujúcich rodičov a jeho výška je momentálne 21,41 eur mesačne.

Ostatné povinnosti

Kópiu rodného listu nezabudnite poslať zamestnávateľovi. Tento doklad budú tiež potrebovať v Sociálnej poisťovni, aby neprestali vyplácať materské. Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sa informujte na ďalšie peňažné príspevky a prídavky pre rodiča a na to, či na ne máte nárok. Okrem príspevku pri narodení a prídavku na dieťa môžete tu sú aj príplatok k prídavku, príspevok na starostlivosť o dieťa či príspevok na viac súčasne narodených detí. Niektoré zo žiadostí si viete stiahnuť zo stránky úradu a vopred vyplniť.