Hry, ktoré zabavia (a nič nestoja) - 2. časť

  Kategórie: Aktivity s deťmi,
27. apr'20

Prinášame vám ďalšie kreatívne hry na dlhý čas a cesty.

Slovná reťaz

Pomôcky: žiadne
Trvanie hry: cca 10 min.
Vek: 3 a viac rokov
Počet hráčov: 2 a viac

Najmladší hráč povie slovo. Úlohou ďalšieho hráča je povedať slovo na písmeno, na ktoré sa končilo predchádzajúce. Slová sa nesmú opakovať. Prehráva ten, kto nevie povedať nasledujúce nové slovo. Hru si môžete sťažiť tým, že budete hovoriť slová na jednu tému. Napríklad veci súvisiace s cestovaním či jedlá.
Hra sa dá hrať na cestách i doma.

Pokračuj príbeh

Pomôcky: žiadne
Trvanie hry: cca 10 min.
Vek: 3 a viac rokov
Počet hráčov: 2 a viac

Najmladší hráč povie slovo. Ďalší hráč ho doplní takým, aby mohol vzniknúť ucelený príbeh. A takto to pokračuje ďalej. Môžete sa vopred dohodnúť, či si budete vymýšľať rozprávku alebo len tak necháte plynúť slová jedno za druhým.
Hra je vhodná na cesty aj na doma.

Aktivity pre deti dva

zdroj foto: freepik

Bláznivý papier – kameň – nožnice

Pomôcky: žiadne
Trvanie hry: cca 5 min.
Vek: 4 a viac rokov
Počet hráčov: 2

Opačná hra ako kameň, papier, nožnice. Prvý hráč naznačí rukou buď kameň, papier alebo nožnice. A počíta do troch. Druhý hráč musí na kameň reagovať nožnicami, na papier kameňom a na nožnice papierom. Teda presne naopak, ako je v skutočnej hre. Ak protihráč nestihol reagovať v čase, alebo reagoval inak, bod získava ten, čo ukázal predmet rukou. Ak reaguje správne a včas, získava bod druhý hráč. Následne zobrazuje predmet druhý hráč. Hráme sa na dohovorený počet bodov (odporúčame 10). Verte, že to nie je ľahká hra, ako sa zdá na prvý pohľad.
Hra sa dá hrať aj na cestách aj doma.

Telefón

Pomôcky: môže byť kniha či noviny
Trvanie hry: cca 10 min.
Vek: 7 a viac rokov (vyžaduje sa čítanie)
Počet hráčov: min. 3 a viac

Prvý hráč si nájde text či príbeh, aby sa dal prerozprávať do 2 min. Pošušká ho nasledujúcemu hráčovi, a ten ho prerozpráva ďalej (a ďalej). Nakoniec posledný v reťazi ho povie tak, ako si ho zapamätal. Následne prvý hráč prečíta pôvodný text. V hre nie je víťaz, ale zábava, ako sa postupne skomolí pôvodný text na niečo iné.
Hra nie je vhodná na cesty v aute, autobuse či v lietadle.

Pokračovanie nabudúce