Koľko je hodín? Praktické rady na to, ako deti naučiť čas a hodiny

  Kategórie: Výchova,
6 min
27. máj'22

Koľko je hodín? Otázka, ktorú počas dňa položíte alebo sami počujete niekoľkokrát a odpovedáte na ňu hneď po pozretí na hodiny. Naučiť sa čas a hodiny však vyžaduje pochopenie rôznych matematických pojmov a takisto schopnosť spájať súvislosti. Chcete svoje deti naučiť na hodinkách? Poďte na to krok za krokom.

Vyjadrovanie času je veľmi koncepčná, abstraktná zručnosť, ktorej pochopenie chvíľu trvá. Úplné zvládnutie určovania času môže deťom trvať niekoľko rokov, ale to vôbec neznamená, že s nimi niečo nie je v poriadku. Aj mnohí dospelí majú s rýchlym čítaním času problém a uprednostňujú digitálne hodiny a plne využívajú hodiny na mobiloch a počítačoch. Nespoliehajte sa však iba na “digitálky” a naučte deti určovať čas aj na analógových hodinách.

Kedy začať s učením?

Deti začínajú chápať plynutie času a koncepty minulosti, prítomnosti a budúcnosti okolo 6-7 rokov a v tomto veku majú zároveň matematické zručnosti potrebné na to, aby pochopili princíp analógových hodín. Nástup do školy je preto najideálnejší čas na to, aby ste ich začali učiť analógové, teda ručičkové hodiny.

Dokonalé zvládnutie zručnosti vyjadrovania času si však žiada, nuž, čas. Aj v tomto prípade deti napredujú krok po kroku. Žiaci prvého ročníka sa najprv naučia určovať čas po celej hodine a po pol hodine, neskôr to zvládnu s presnosťou na 5 minút a nakoniec už minútu po minúte. Takéto presné určovanie času by mali deti zvládnuť do ôsmich rokov.

Učíme deti hodiny

Zdroj foto: Freepik

Pripravte sa, začíname

Ešte predtým, ako s deťmi prejdete na samotné čítanie času, naučte ich všetko o jeho plynutí. Deti by mali vedieť, že čas sa delí na menšie jednotky - dni, hodiny, minúty, sekundy. V rámci pochopenia dňa ich oboznámte s jednotlivými fázami dňa, teda ráno, obed, poobedie, poludnie, večer a noc. Pre lepšie porozumenie deťom pripomínajte, čo spolu robíte v daný čas dňa.

Samozrejmosťou pri učení sa času sú základné matematické zručnosti, bez ktorých to jednoducho nepôjde. Deti musia vedieť rozoznávať číslice od 1 do 12, neskôr do 60 a do tohto čísla by mali potom vedieť aj napočítať.

Učíme sa hodiny krok za krokom

Vyjadrovanie času je abstraktný proces, preto je priam nevyhnutné využívať počas učenia sa hodín rôzne praktické pomôcky. Nezaobídete sa bez veľkých ručičkových hodín, ideálne detských, ktoré majú čísla znázornené arabskými číslicami (tie rímske prídu až o niečo neskôr). Je dobré, ak budú na detských hodinách jednotlivé čísla alebo celé sektory hodín rozdelené farebne, čo deťom celý proces učenia uľahčí.

Krok č. 1: Identifikujte časti hodín

Prvý krok, ktorý musíte s deťmi zvládnuť, je identifikovať časti hodín. Čo je číslo, hodinová a minútová ručička? Na začiatok vynechajte hodiny so sekundovou ručičkou, tá môže byť pre deti zbytočne mätúca a rozptyľujúca. Pomenujte deťom jednotlivé časti hodín a precvičujte ich rozpoznávanie spolu s nimi.

Krok č. 2: Vyjadrovanie času na hodinu

Po tom, čo sa váš drobec zoznámi s jednotlivými časťami hodín, môžete pristúpiť k ďalšiemu kroku. Ukážte deťom, ako vyzerá na ciferníku celá hodina - hodinová ručička, tá kratšia, smeruje na jednu číslicu, napríklad 2, a minútová ručička (dlhšia) smeruje na číslo 12. To znamená, že hodiny ukazujú dve hodiny. Precvičujte si s deťmi ukazovanie celej hodiny a nechajte ho na ciferníku nastaviť správny čas. Poproste ho, nech vám ukáže, ako vyzerá 5 hodín a sledujte, či tento koncept úplne pochopil.

Učíme deti hodiny a čas

Zdroj foto: Freepik

Krok č. 3: Vyjadrovanie polhodiny

Keď vaše dieťa porozumelo určovaniu času na celú hodinu, môžete mu predstaviť nový časový údaj - polhodinu. Pre dospelého je toto určovanie automatické, ale deťom môže pripadať trochu nezrozumiteľné. Malá hodinová ručička totiž nie je presne na veľkom čísle, ale trošku za ním. Avšak vždy, keď je napríklad medzi číslom 7 a 8, hovoríme o tom, že je sedem hodín a niekoľko minút. Minútová ručička v prípade polhodiny už nie je na čísle 12, ale 6. Deti určovanie času na polhodinu lepšie pochopia vtedy, ak sú hodiny farebne rozdelené alebo sa dokonca dajú jednotlivé “hodinové sektory” vybrať.

Krok č. 4: Čas na päťminútové intervaly

Zvládajú už deti plynule určovanie celej hodiny, polhodiny a zároveň vedia bez problémov napočítať do 5? Môžete ich začať učiť určovať čas v päťminútových intervaloch. V tomto kroku im budete musieť vysvetliť, že môžu počítať po piatich paličkách, aby vedeli, koľko minút po celej hodine ubehlo, pričom vždy sa začína na prvej paličke po čísle 12. Nepredbiehajte udalosti a postupujte pomaly. Je úplne v poriadku, ak spočiatku deti naučíte vyjadrovať iba intervaly do 30 minút, teda 5:25, ale už nie 5:45. Na určovanie päťminútových intervalov po polhodine sú zväčša pripravené až deti okolo 7. roka. Ide totiž o zložitejší koncept a vyžaduje si prax.

Krok č. 5: Určovanie času po 30. minútach

Časy ako 2:55 alebo 7:45 môžu deťom spôsobovať zmätok, pretože malá hodinová ručička sa vtedy približuje k ďalšej hodine. Čas 4:50 deti často prečítajú ako 5:50 a niet sa čomu čudovať - hodinová ručička už totiž ukazuje takmer na číslo 5. Na vysvetlenie kroku č. 5 si vyhraďte viac času a dovoľte deťom na hodinách pozorovať, ako sa hodinová ručička pomaly posúva od jedného čísla k druhému. Sledujte spolu, ako sa posúva aj minútová ručička a upozornite deti na to, kedy prekročí hranicu čísla 12 a začne ukazovať ďalšiu hodinu. Aj v tomto prípade poslúži rozdelenie ciferníka na kúsky pizze - rýchlejšie deťom vysvetlíte, že ručička ešte nepresiahla hranicu a nenachádza sa v ďalšom trojuholníku.

Čas určuje naše dni, riadime sa ním a pri pohľade na hodiny vieme, koľko minút zostáva do odchodu z domu, o koľkej bude upečený koláč a či už je čas uložiť deti do postele. Naučte svoje deti vyjadrovať hodiny, je to zručnosť, ktorú v skutočnom živote naozaj využijú.